Årsmöte 2022


Samfällighetens ordinarie stämma

kommer att hållas den 28 september klockan 19.00.


Samtliga medlemmar är kallade.