Nu finns 2022 års stämmoprotokoll att läsa, det

ligger under fliken "Protokoll" i menyn till vänster.


Styrelsen tackar samtliga mötesdeltagare för

visat intresse och engagemang.