Årsmöte 2022


Samfällighetens ordinarie stämma

kommer att hållas i slutet av maj/början

av juni. Detta på grund av väldigt stor 

smittspridning av Covid19 i Stora Vika.