Marsta samfällighetsförenings styrelse 2022Ordförande - Monica Pettersson 070-899 27 31


Kassör - Cecilia Pagard


Sekreterare - Ove Rudelöv, även ansvar för trädgård och vägar 070-313 23 45


Ledamot - Stefan Pagard, ansvar för trädgård och vägar


Ledamot - Tomas Hagman, ansvar för belysning/armaturer 070-858 95 74


E-post till styrelsen: info@marstasff.se


Faktura via e-post: faktura@marstasff.se