Marsta samfällighetsförenings årsmöte 2021

  

Stämman kommer att hållas den 30 september i Stora Vika skola, ingång Marstavägen.

 

Kallelse skickades till alla medlemmar den 14 september.******************************************************Höstens städdag blir den 2 oktober i år.


Mer information kommer senare.