Klippning av samfälld parkmark sommartid


Samfälligheten kommer inte att klippa alla ängsytor på sommaren.

Det är ett beslut styrelsen tagit eftersom vi måste värna om våra insekter och

pollinerare, vilka kraftigt minskat i antal. 

Vi hoppas att alla som bor här i byn har förståelse för detta beslut, vi

vill väl alla se fler blommor och fjärilar i vår fina miljö?